Poznámka 25

Vzhledem k této skutečnosti je nesrozumitelné, jak může Honnefelder tvrdit: „Bez ontologie jakožto základní ,první filosofie‘ … nelze rozvinout ani jednotlivé filosofické disciplíny ani jejich souvislost.“ L. Honnefelder, Scientia transcendens, str. 296. Honnefelder nevysvětluje, co tím míní, a svou tezi ani nijak nezdůvodňuje.