Poznámka 32

Bylo by samozřejmě třeba rozvést ještě další argument, který by doložil, že neexistuje žádný další předmětný obor ani vně oněch tří zmiňovaných. K tomu by nestačilo ukázat, že přechod mezi nimi je nutný, ale bylo by třeba ukázat, že mimo ně nemůže existovat žádný další předmětný obor. Nás však zajímá pouze souvislost uvnitř oněch zmiňovaných předmětných oborů. Omezujeme se proto pouze na argument, který jsme nazvali imanentní.