Poznámka 41

Tak lze polemizovat s Cramerovou diagnózou, že existuje eklatantní rozpor mezi nárokem na aprioritu metafyziky a aposterioritou jejích předpokladů. Srv. K. Cramer, Peripetien der Ontologie – Wolff, Kant, Hegel, str. 190. Není třeba podotýkat, že výše uvedené rozlišení má smysl pouze tehdy, nejsou-li věty metafyziky ze zkušenosti přímo odvozovány. Domnívám se, ale nemohu to zde dokazovat, že tak Wolff ani nečiní.