Duch a organismus. Schellingovy teze k pojmu ducha v Pojednání k výkladu idealismu vědosloví z let 1796-1797

Jindřich Karásek

V článku je zkoumán vztah ducha (Geist) a organismu u raného Schellinga ve spisu "Pojednání k výkladu idealismu vědosloví". Na základě detailní analýzy Schellingova postupu zejména ve 2. a 3. Pojednání se ukazuje, že Schelling zde - spíše implicitně - realizuje přechod od transcendentálně koncipované subjektivity k metafyzice ducha, jenž prochází procesem své vlastní stále adekvátnější sebeobjektivace. V tomto smyslu lze tedy hovořit o fenomenologii ducha in statu nascendi.

Duch a organismus. Schellingovy teze k pojmu ducha v Pojednání k výkladu idealismu vědosloví z let 1796-1797 (PDF)