Tři postavy současné fenomenologie ve Francii a otázka korelačního a priori

Petr Prášek

Studie interpretuje dílo Michela Foucaulta Dějiny šílenství. Ukazuje, že smyslem Foucaultovy „archeologie nerozumu“ je rekonstituce a aktualizace tragické zkušenosti. Nejprve poukazujeme na to, že cílem tzv. „archeologie mlčení“ není vyslovovat šílenství samo, nýbrž odhalit šálení rozumu, který zakrývá vlastní historii a mlčí o svém původním vztahu k nerozumu. V dalším kroku vyjasňujeme vztah nerozumu a tragické zkušenosti. Ten se zřetelně ukazuje v pojetí dynamiky vztahu rozum – nerozum jako nietzscheovské dvojice apollinské – dionýské, kde se rodí otázka po tragickém.

Tři postavy současné fenomenologie ve Francii a otázka korelačního a priori (PDF)