Nová verze serveru Reflexe

Po více než jedenácti letech od spuštění první verze webu Reflexe (který za tu dobu zaznamenal více než 5 miliónů shlédnutí stránek) se nám u příležitosti jubilejního padesátého čísla podařilo zprovoznit novou vývojem poučenou verzi, která by mohla, jak doufám, vydržet dalších 20 let: redakce dostala inteligentní hypertextový redakční systém a Vám, milý čtenáři, jsem se pokusil připravit maximálně rychlý, bezpečný a na všech možných zařízeních dobře čitelný web.
V nejbližších dnech zprovozním ještě nový vyhledávací stroj, který umožní strukturované prohledávání fulltextů, který se bude průběžně doplňovat.
Pokud narazíte na problém, nebo budete mít jakoukoli připomínku, velmi oceníme zpětnou vazbu: Připomínky k obsahu pište výkonému redaktoru Jakubu Jinkovi (reflexe [at] oikoymenh.cz), připomínky technické prosím adresujte mně, na adresu mail [at] simonformanek.cz.