Reflexe 37

2009

Studie

Bezejmenná - mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity (str. 3‒29)
Václav Němec

Poznámka k Heideggerovu určení bytí (str. 31‒44)
Aleš Novák

Institucionální fakty jako intencionální předměty. K Searlově teorii institucionálních faktů (str. 43‒62)
Pavla Toráčová

Texty

Spočívá spor mezi Husserlem a Heideggerem na omylu? K psychologické a transcendentální fenomenologii (str. 63‒82)
Steven Galt Crowell

Diskuse

Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés (str. 83)
Štěpán Špinka ‒ Filip Karfík ‒ Lenka Karfíková ‒ Pavel Kouba

Megista gené (str. 84‒92)
Filip Karfík

Dobro a strukturální ontologie (str. 93‒100)
Štěpán Špinka

Bytí nejsoucna v Sofistovi (str. 101‒113)
Pavel Kouba

Identita synů země (str. 114‒120)
Lenka Karfíková

Místo odpovědi (str. 120‒124)
Pavel Kouba

Recenze

Hannah Arendt, The Promise of Politics (str. 125‒131)
Jakub Novák

Michel Foucault, Zrození biopolitiky (str. 132‒142)
Jiří Růžička

Čtvrtý obraz. Karel Thein, Vynález věcí. O Platónově hypotéze idejí (str. 143‒147)
Jakub Jirsa

Libuše Valentová (vyd.), Mircea Eliade v evropském kontextu (str. 148‒153)
Milan Lyčka

Zprávy

Osmdesátiny prof. Bedřicha Loewensteina (str. 154‒159)
Tomáš Hermann