Reflexe 37

2009

Studie

Bezejmenná - mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity (str. 3‒29)
Václav Němec

Poznámka k Heideggerovu určení bytí (str. 31‒44)
Aleš Novák

Institucionální fakty jako intencionální předměty. K Searlově teorii institucionálních faktů (str. 43‒62)
Pavla Toráčová

Texty

Spočívá spor mezi Husserlem a Heideggerem na omylu? K psychologické a transcendentální fenomenologii (str. 63‒82)
Steven Galt Crowell

Diskuse

Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés (str. 83‒124)
Štěpán Špinka - Filip Karfík - Lenka Karfíková - Pavel Kouba

Recenze

Hannah Arendt, The Promise of Politics (str. 125‒131) [plný text]
Jakub Novák

Michel Foucault, Zrození biopolitiky (str. 132‒142) [plný text]
Jiří Růžička

Čtvrtý obraz. Karel Thein, Vynález věcí. O Platónově hypotéze idejí (str. 143‒147) [plný text]
Jakub Jirsa

Libuše Valentová (vyd.), Mircea Eliade v evropském kontextu (str. 148‒153) [plný text]
Milan Lyčka

Zprávy

Osmdesátiny prof. Bedřicha Loewensteina (str. 154‒159) [plný text]
Tomáš Hermann