Reflexe 25

2004

Studie

Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky (str. 5‒22)
Ivan Chvatík

V jakém smyslu je Theaitétos aporetický dialog aneb co je to vědění? (str. 23‒52)
Vojtěch Hladký

Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1-12 (str. 53‒70)
Jakub S. Trojan

Aristotelův princip sporu ve čtvrté knize Metafyziky (str. 71‒80)
Štěpán Holub

Politický a morální závazek u Thomase Hobbese (str. 81‒101)
Raymond Polin

Texty

Nágárdžuna (str. 103‒124)
Karl Jaspers

Recenze

G. Vlastos, Socratic Studies (str. 125‒136)
Pavel Hobza

P. Aubenque, Rozumnost podle Aristotela (str. 137‒146)
Jakub Čapek