Reflexe 33

2007

Studie

Rortyho nepokojné cesty po filosofii (i mimo ni) (str. 3‒7) [plný text]
Tomáš Marvan

Náboženství, nebo politika? K Patočkově pojmu dějinného jednání (str. 9‒20)
Ivan Chvatík

Epoché jako událost ztráty smyslu života. Patočkova fenomenologie dějinné obnovy smyslu (str. 21‒32)
Karel Novotný

Bůh jako le lieu d'idées v Malebranchově filosofii (str. 33‒59)
Jan Palkoska

Vnímání v Husserlově statické a genetické fenomenologii (str. 61‒90)
Matěj Novák

Diskuse

Descartes na téma cogitare: Odpověď profesoru Sobotkovi (str. 91‒96)
James Hill

Recenze

Dušan Pleštil, Okem ducha (str. 97‒99) [plný text]
Andrej Horváth

Hranice svobody a predestinační dary milosti. L. Karfíková, Milost a vůle podle Augustina (str. 100‒104) [plný text]
Marek Otisk

Na cestě k post-existenciální analýze. Petr Kouba, Fenomén duševní poruchy (str. 105‒113) [plný text]
Miloš Kriššák

Colin McGinn, Consciousness and its Objects (str. 114‒120) [plný text]
Pavla Toráčová

Bergsonova filosofie ve světle dvojího smyslu života. Fréderic Worms, Bergson ou le deux sens de la vie (str. 121‒127) [plný text]
Petr Valdez Tůma

Günter Figal, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie (str. 128‒138) [plný text]
Jakub Čapek

Zprávy

Vysocká konference o Janu Patočkovi (str. 139‒144) [plný text]
Antonín Kostlán - Tomáš Hermann