Reflexe 36

2009

Studie

Sladká nevědomost. Sextos Empeirikos o lidském štěstí (str. 3‒23)
Ondřej Krása

O životě a smrti: Patočkova koncepce člověka a jeho životního úkolu ve válečných rukopisech (str. 25‒34)
Jan Puc

Péče o duši a otázka zjevování (str. 35‒55)
Martin Ritter

Husserlova nauka o celku a části a její význam pro fenomenologii (str. 57‒75)
Hynek Janoušek

Texty

Poznámky k začátku Hegelovy Logiky (str. 77‒92)
Wolfgang Wieland

Diskuse

Reference a realismus pohledem fenomenologie a analytické filosofie (str. 93‒114)
Tomáš Marvan, Ivan Blecha

Liberalismus a melancholie. Pierre Manent a liberální pojem svobody (str. 115‒121)
Jakub Čapek

Dialektická hra s recenzí Kryštofa Boháčka (str. 123‒126)
Zdeněk Kratochvíl

Recenze

Günter Figal, Úvod do Heideggera (str. 127‒132) [plný text]
Tomáš Koblížek

Hannah Arendtová, Responsibility and Judgment (str. 133‒140) [plný text]
Jakub Novák

Starověké dokumenty, na které se dlouho čekalo (str. 141‒145) [plný text]
Filip Čapek

Órigenés, O svobodě volby (str. 146‒149) [plný text]
Radek Chlup

Starořecká pederastie jako výchova k ctnosti (str. 150‒153) [plný text]
Tomáš Hejduk

Novoplatonismus a francouzské myšlení XX. století (str. 154‒160) [plný text]
Vojtěch Hladký