Reflexe 12

1994

Studie

O východiscích Patočkova pojetí dějin (str. 1‒26)
Milan Průcha

Patočka: dějiny, fenomenologie (str. 1‒11)
Miroslav Petříček

Texty

Proč je Patočkova filosofie dějin kacířská? (str. 1‒12) [plný text]
Filip Karfík

Jákobův zápas u nočního brodu (str. 1‒5) [plný text]
Milan Balabán

Bohatství v různosti (str. 1‒18) [plný text]
Norman Solomon

Nové paradigma postmoderní křesťanské theologie (str. 1‒10) [plný text]
Claude Geffré

Dráma kresťanstva v európskej kultúre (str. 1‒18) [plný text]
Karol Nandrásky

Kynik Diogenés (str. 1‒7) [plný text]
Ivan Dubský