Reflexe 23

2002

Studie

Péče o duši u Démokrita (str. 5‒22)
Aleš Havlíček

Prolínání perspektiv v Hérakleitově nauce o duši (str. 23‒44)
Hynek Bartoš

Pirómisový sál v egyptských Thébách aneb kde začíná řecké dějepisectví (str. 45‒74)
Sylva Fischerová

Mýtus a zjevení v pojetí C. S. Lewise (str. 75‒107)
Pavel Hošek

Nietzschovo dovršení atheismu (str. 109‒120)
Karl Löwith

Recenze

Pavel Kouba, Smysl konečnosti (str. 121‒126)
Jakub Čapek

Fustel de Coulangues, Antická obec (str. 127‒138)
Tomáš Vítek

Ze společenského života

Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana (str. 141‒142)
Filipi Pavel