Reflexe 23

2002

Studie

Péče o duši u Démokrita (str. 5‒22)
Aleš Havlíček

Prolínání perspektiv v Hérakleitově nauce o duši (str. 23‒44)
Hynek Bartoš

Pirómisový sál v egyptských Thébách aneb kde začíná řecké dějepisectví (str. 45‒74)
Sylva Fischerová

Mýtus a zjevení v pojetí C. S. Lewise (str. 75‒107)
Pavel Hošek

Nietzschovo dovršení atheismu (str. 109‒120)
Karl Löwith

Recenze

Pavel Kouba, Smysl konečnosti (str. 121‒126) [plný text]
Jakub Čapek

Fustel de Coulangues, Antická obec (str. 127‒138) [plný text]
Tomáš Vítek

Ze společenského života

Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana (str. 141‒142)
Filipi Pavel