Reflexe 53

Editorial

Editorial
Tereza Matějčková

Studie

Humova stopa v Kantově filosofii
Milan Sobotka

Mathesis universalis a universální metoda u Descarta
Jan Palkoska

Kant o sebepoznání člověka
Jiří Chotaš

Přítomnost v nepřítomnosti. Schelling v předmluvě k Fenomenologii ducha aneb metafora absolutna jako noci
Jindřich Karásek

Schellingovy úvahy o zlu
Martin Vrabec

Hegelova metafyzika božího vtělení a její kritika
Ivan Landa

Pohyb života a svět. O fenomenologii a metafyzice světa u Jana Patočky
Karel Novotný

Heidegger a Husserl o čase
Jürgen Stolzenberg

Texty

Ze Sömmeringa O orgánu duše
Immanuel Kant

Diskuse

Ztracené punctum: Rousseauova Eseje o původu jazyků. Poznámky k českému překladu a dobrým důvodům, pro které chybuje
Jan Maršálek

Recenze

Jakub Marek: Leporello
T. Matějčková

Jakub Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata
V. Súkup

Barbara Cassin, Éloge de la traduction
E. Wolf

Autoři čísla 53