Reflexe 48

2015

Studie

Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia (str. 3‒30)
Václav Němec

Walter Burley o supozici termínů (str. 31‒55)
Jakub Varga

Patočkův postup od subjektivismu Věčnosti a dějinnosti k filosofii asubjektivní Ideje v Negativním platonismu (str. 57‒82)
Pavel Sladký

Fenomenologie života. K nejnovějším úvahám Renauda Barbarase (str. 83‒102)
Jakub Čapek

Texty

Renaud Barbaras a Maurice Merleau-Ponty (str. 103‒109)
Jiří Pechar

Život zjevování. Fenomenologie, kosmologie, metafyzika (str. 111‒131)
Renaud Barbaras

Diskuse

O celcích, jejichž každý prvek je nahodilý (str. 133‒138)
Stanislav Sousedík

Kosmologický důkaz a nahodilost celku nahodilých jsoucen (str. 139‒145)
Petr Dvořák

Autorova rekapitulace (str. 146‒147)
Stanislav Sousedík

Bankéř Bulstrode a problém zodpovědnosti a sebeklamu. Odpověď na kritiku Petra Adámka (str. 149‒161)
Kamila Pacovská

Recenze

Ladislav Kvasz, Zrod vedy ako lingvistická udalosť (str. 163‒169)
Štěpán Holub

Petr Urban, Raný Husserl a filosofie jazyka (str. 170‒178)
Jakub Trnka

Kristína Bosáková, Gadamer a grécka filozofia (str. 179‒182)
Mária Mičaninová

Petr Kužel, Filosofie Louise Althussera (str. 183‒195)
Jan Maršálek

Zprávy

Za Alešem Havlíčkem (str. 196‒200)
Jakub Jinek