Reflexe 56

Studie

Anaxagorovská próza, rétorizující hippokratovské spisy a otázka předplatónské rétorické teorie
Jiří Klouda

Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení
Jakub Jinek

Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry II. O nebi a problém nehybného hybatele
Karel Thein

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina Lochmanová

Texty

Věčný návrat a periodický čas ve stoické filosofii
přel. J. Joseph
Jean-Baptiste Gourinat

Motivace věčného návratu a problém času. K článku J.-B. Gourinata
Karel Thein

„Krása je záře pravdy.“ O klasických paradigmatech krásy Plótínos – Augustin – Schelling
přel. L. Karfíková
Werner Beierwaltes

Werner Beierwaltes in memoriam
Lenka Karfíková

Ohlášení brzkého uzavření dohody o věčném míru ve filosofii
přel. R. Pech
Immanuel Kant

Rozhovor

Malte Dreyer a Walter Zitterbarth – Hans Joas – Geneze a platnost
přel. Jakub Sirovátka

Diskuse

Slabé jednání. Od etiky k politice a zase zpátky
Jan Bierhanzl

Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla
Tereza Matějčková

Recenze

I. M. Havel, Zápisky introspektora
J. Hvorecký

J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení
S. Synek

K. Pacovská, Vina, láska, náhoda
M. Cíbik

P. Prášek, Člověk v šíleném dění světa. Filosofie Gillesa Deleuze
J. Fulka

M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe –XXe siècle)
J. Maršálek

Zprávy

Pražská výstava o Janu Patočkovi
Josef Moural

Za Rudolfem Kučerou, disidentem, politickým filosofem, vysokoškolským pedagogem a publicistou
Miroslav Novák

Autoři čísla