Reflexe 38

2010

Studie

Negativní theologie Tomáše Akvinského (str. 3‒18)
David Peroutka

Reinkarnující se duše mezi presokratiky a Platónem (str. 19‒34)
Vojtěch Hladký

Příběh látky. Receptivita vnímání mezi empirismem a fenomenologií (str. 35‒61)
Jakub Čapek

Texty

Moudrý život v temnotách: Akvinský a Reid (str. 63‒74)
Nicholas Wolterstorff

Výtah z nedávno vydané knihy nazvané Pojednání o lidské přirozenosti, v němž je dále ilustrován a vysvětlen hlavní argument této knihy (str. 75‒89)
David Hume

Pojednání v Humově reflexi (str. 91‒97)
Hynek Janoušek

Diskuse

Odcizené nitro. Polemická reakce na článek Jana Puce (str. 99‒107)
Martin Ritter

Recenze

Petr Rezek, Husserlova věcnost (str. 109‒113)
Hynek Janoušek

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Člověk a jeho svět (str. 114‒121)
Tomáš Koblížek

Erazim Kohák, Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení (str. 122‒124)
Jakub Trnka

Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (str. 125‒127)
Aleš Novák

John Rawls, Právo národů (str. 128‒130)
Martin Šimsa

Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie (str. 131‒136)
Efrem Jindráček

Michael Fishbane, Sacred Attunement. A Jewish Theology (str. 137‒141)
Pavel Sládek

Kurt Rudolph, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky (str. 142‒145)
Petr Pokorný

Jaromír Vochala, Konfucius v zrcadle sebraných výroků (str. 146‒156)
David Machek

Zprávy

Zpráva z kolokvia "Spravedlivá a nespravedlivá válka" (str. 157‒158)
Jakub Čapek

Profesor Pavel Floss sedmdesátiletý (str. 159‒160)
Ivan Blecha