Reflexe 38

2010

Studie

Negativní theologie Tomáše Akvinského (str. 3‒18)
David Peroutka

Reinkarnující se duše mezi presokratiky a Platónem (str. 19‒34)
Vojtěch Hladký

Příběh látky. Receptivita vnímání mezi empirismem a fenomenologií (str. 35‒61)
Jakub Čapek

Texty

Moudrý život v temnotách: Akvinský a Reid (str. 63‒74)
Nicholas Wolterstorff

Výtah z nedávno vydané knihy nazvané Pojednání o lidské přirozenosti, v němž je dále ilustrován a vysvětlen hlavní argument této knihy (str. 75‒89)
David Hume

Pojednání v Humově reflexi (str. 91‒97)
Hynek Janoušek

Diskuse

Odcizené nitro. Polemická reakce na článek Jana Puce (str. 99‒107)
Martin Ritter

Recenze

Petr Rezek, Husserlova věcnost (str. 109‒113) [plný text]
Hynek Janoušek

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Člověk a jeho svět (str. 114‒121) [plný text]
Tomáš Koblížek

Erazim Kohák, Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení (str. 122‒124) [plný text]
Jakub Trnka

Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (str. 125‒127) [plný text]
Aleš Novák

John Rawls, Právo národů (str. 128‒130) [plný text]
Martin Šimsa

Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie (str. 131‒136) [plný text]
Efrem Jindráček

Michael Fishbane, Sacred Attunement. A Jewish Theology (str. 137‒141) [plný text]
Pavel Sládek

Kurt Rudolph, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky (str. 142‒145) [plný text]
Petr Pokorný

Jaromír Vochala, Konfucius v zrcadle sebraných výroků (str. 146‒156) [plný text]
David Machek

Zprávy

Zpráva z kolokvia "Spravedlivá a nespravedlivá válka" (str. 157‒158) [plný text]
Jakub Čapek

Profesor Pavel Floss sedmdesátiletý (str. 159‒160) [plný text]
Ivan Blecha