Reflexe 27

2004

Studie

Filosofie jako přísná věda. I: K zdůvodnění metafyziky jako systému u Wolffa (str. 5‒24)
Jiří Karásek

Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina (str. 25‒50)
Václav Němec

Střední prvek a Aristotelova katalogizace přírodních filosofů (str. 51‒74)
Pavel Hobza

Texty

Nové Empedokleovy verše (str. 75‒94)
Tomáš Vítek

Vysvětlovat a rozumět (str. 95‒114)
Paul Ricoeur

Recenze

H. Bergson, Hmota a paměť (str. 115‒120)
Marek Petrů

M. Nussbaumová, Křehkost dobra (str. 121‒126)
Marína Barabášová

P. Winch, Idea sociální vědy a její vztah k filosofii (str. 127‒132)
Jakub Čapek

P. Boghossian - Ch. Peacocke (vyd.), New Essays on the A priori (str. 133‒141)
Jan Palkoska

M. Heidegger, Zu Ernst Jünger (str. 142‒145)
Aleš Novák

M. Heidegger, Imma von Bodmershof. Briefwechsel 1959-1977 (str. 146‒148)
Aleš Novák

M. Heidegger, Ludwig von Ficker. Briefwechsel 1952-1967 (str. 149‒151)
Aleš Novák

V. Hušek, Symbol ve filosofii Paula Ricoeura (str. 152‒155)
Štěpán Holub