Reflexe 45

2013

Studie

Přítomnost ve světě (str. 3‒16)
Pavel Kouba

Vyjevování bytí u Aristotela, Hegela a Brentana (str. 17‒40)
Milan Sobotka

Fichtův koncept bezprostředního sebevědomí (str. 41‒63)
Lukáš Kollert

Proces personalizace v díle Teilharda de Chardin (str. 65‒89)
Františka Jirousová

Spravedlnost a přirozenost v Platónově Ústavě (str. 91‒113)
Jakub Jirsa

Platónova různice s básníky (str. 115‒138)
Jakub Jinek

Diskuse

Osudová setkání Karla Flosse (str. 139‒143)
Ivan Blecha

Recenze

Martin Nitsche, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii (str. 145‒149) [plný text]
David Peroutka

Jakub Čapek, Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání (str. 150‒159) [plný text]
Jan Puc

Radim Kočandrle, Apeiron Anaximandra z Mílétu (str. 160‒165) [plný text]
Antonín Šíma

Petr Kůrka - Alexander Matoušek - Bedřich Velický a kol., Spor o matematizaci světa (str. 166‒173) [plný text]
Štěpán Holub

Heleno Saña, Historia de la filosofia española; Fernando Pérez-Borbujo, Tres miradas sobre el Quijote (str. 174‒181) [plný text]
Helena Zbudilová

Jozef Fekete, Mlčanie, bytie, jazyk: topológia filozofického mlčania (str. 182‒190) [plný text]
Tomáš Došek