Reflexe 40

2011

Studie

Hranice přítomnosti (str. 3‒20)
Pavel Kouba

Jednota dvou přirozeností: Hegel a "Symbolum Chalcedonense" (str. 21‒50)
Ivan Landa

Mýtus v myšlení Jana Patočky v době druhé světové války (str. 51‒71)
Jindřich Veselý

Texty

Úvod k Patočkově Studii k pojmu světa (str. 73‒74)
Jan Frei

Studie k pojmu světa (výbor) (str. 75‒97)
Jan Patočka

Diskuse

Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům (str. 99‒104)
Martin Ritter

Recenze

Radek Chlup, Proklos (str. 105‒113) [plný text]
Filip Horáček

Tomáš Machula, Causa efficiens (str. 114‒119) [plný text]
Efrem Jindráček

Petr Glombíček - James Hill (vyd.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (str. 120‒122) [plný text]
Marek Tomeček

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení (str. 123‒130) [plný text]
Tereza Matějčková

Theodor W. Adorno, Minima moralia (str. 131‒134) [plný text]
Jan Tříska

Karel Novotný (vyd.), Co je fenomén? (str. 135‒141) [plný text]
Tomáš Koblížek

Tomáš Marvan, Otázka významu (str. 142‒147) [plný text]
Eva Šťastná

Vojtěch Kolman, Filosofie čísla (str. 148‒157) [plný text]
Štěpán Holub