Reflexe 40

2011

Studie

Hranice přítomnosti (str. 3‒20)
Pavel Kouba

Jednota dvou přirozeností: Hegel a "Symbolum Chalcedonense" (str. 21‒50)
Ivan Landa

Mýtus v myšlení Jana Patočky v době druhé světové války (str. 51‒71)
Jindřich Veselý

Texty

Úvod k Patočkově Studii k pojmu světa (str. 73‒74)
Jan Frei

Studie k pojmu světa (výbor) (str. 75‒97)
Jan Patočka

Diskuse

Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům (str. 99‒104)
Martin Ritter

Recenze

Radek Chlup, Proklos (str. 105‒113)
Filip Horáček

Tomáš Machula, Causa efficiens (str. 114‒119)
Efrem Jindráček

Petr Glombíček - James Hill (vyd.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (str. 120‒122)
Marek Tomeček

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení (str. 123‒130)
Tereza Matějčková

Theodor W. Adorno, Minima moralia (str. 131‒134)
Jan Tříska

Karel Novotný (vyd.), Co je fenomén? (str. 135‒141)
Tomáš Koblížek

Tomáš Marvan, Otázka významu (str. 142‒147)
Eva Šťastná

Vojtěch Kolman, Filosofie čísla (str. 148‒157)
Štěpán Holub