Reflexe 44

2013

Studie

Čas a intence v Augustinově raném pojednání De immortalitate animae (str. 3‒25)
Lenka Karfíková

Hegelovo pojetí ducha na pozadí Antigony a Rameauova synovce (str. 27‒49)
Tereza Matějčková

Bankéř Bulstrode nečiní zlo úmyslně. Případ sebeklamného provinění (str. 51‒78)
Kamila Pacovská

Politická participace jako nezaujatá angažovanost v díle Hannah Arendtové (str. 79‒98)
Jana Vargovčíková

Texty

Doprovodné slovo k překladu (str. 99‒100)
Jan Kuneš

Jednoduchost, percepce a apercepce. Úvahy o Leibnizově teorii substance jako subjektu (str. 101‒126)
Konrad Cramer

Duch a matérie. Dialog (str. 127‒139)
Konrad Cramer - Jürgen Stolzenberg

Recenze

Vojtěch Kolman, Idea, číslo, pravidlo (str. 141‒150) [plný text]
Zuzana Daňková

Jaroslav Hroch - Radim Šíp - Roman Madzia - Ondřej Funda, Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii (str. 151‒159) [plný text]
Tomáš Hříbek

Milena Fridmanová - Jan Puc (vyd.), Filosofie lidského, příliš lidského (str. 160‒167) [plný text]
Jan Petříček

Gaston Bachelard, Poetika snění; Poetika prostoru (str. 168‒187) [plný text]
Eliška Luhanová

Zprávy

Zpráva z konference Hannah Arendtová O revoluci aneb Smysl (politické) svobody v moderní době (str. 188‒190) [plný text]
Daniel Štěch

Nepředmětné výzvy české filosofie (str. 191‒192) [plný text]
Jan Musil