Reflexe 26

2004

Studie

Kantova kritika čistého rozumu (str. 5‒20)
Jan Kuneš

Jazyk mezi protiklady. Poznámky k Husserlově filosofii jazyka v Logických zkoumáních (str. 21‒42)
Petr Urban

Stín božského pastýře. Platónská metafora krále a politika u Klementa Alexandrijského (str. 43‒78)
Miroslav Šedina

Mircea Eliade: homo religiosus (str. 79‒96)
Pavel Hošek

Proti proudu (str. 97‒106)
Pavel Kouba

Texty

Několik poznámek k logické formě (str. 107‒113)
Ludwig Wittgenstein

Několik poznámek k Wittgensteinovým Několika poznámkám (str. 114‒118)
Petr Glombíček

Recenze

Po pěti letech s Descartem (str. 119‒122)
Daniel Špelda

Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault (str. 123‒126)
Tomáš Hejduk

O. Pöggeler, Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst (str. 127‒135)
Aleš Novák

Martin Heideger, Nietzsche. Seminare 1937 und 1944
Aleš Novák