Reflexe 26

2004

Studie

Kantova kritika čistého rozumu (str. 5‒20)
Jan Kuneš

Jazyk mezi protiklady. Poznámky k Husserlově filosofii jazyka v Logických zkoumáních (str. 21‒42)
Petr Urban

Stín božského pastýře. Platónská metafora krále a politika u Klementa Alexandrijského (str. 43‒78)
Miroslav Šedina

Mircea Eliade: homo religiosus (str. 79‒96)
Pavel Hošek

Proti proudu (str. 97‒106)
Pavel Kouba

Texty

Několik poznámek k logické formě (str. 107‒113)
Ludwig Wittgenstein

Několik poznámek k Wittgensteinovým Několika poznámkám (str. 114‒118)
Petr Glombíček

Recenze

Po pěti letech s Descartem (str. 119‒122)
Daniel Špelda

Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault (str. 123‒126)
Tomáš Hejduk

O. Pöggeler, Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst (str. 127‒135)
Aleš Novák