Reflexe 14

1995

Studie

Pobyt a bytí u Martina Heideggera, I (str. 1‒14)
Ingeborg Schüssler

Dějinnost a svoboda (str. 1‒38)
Karel Novotný

Jan Patočka a Martin Heidegger (str. 1‒18)
Miloslav Bednář

Spravedlnost jakožto 'fairness': politická nikoli metafyzická (str. 1‒30)
John Rawls

John Rawls: od morální autonomie k fikci společenské smlouvy (str. 1‒16)
Paul Ricoeur

Texty

JERUZALÉM A ATHÉNY; Několik předběžných poznámek (str. 1‒27) [plný text]
Leo Strauss

Jeruzalém - nebo Athény? (str. 1‒16) [plný text]
Milan Balabán