Reflexe 39

2010

Studie

Intencionalita, budoucnost a nejsoucno (str. 3‒17)
Václav Němec

Láska jako "odpověď na hodnotu". Filosofie lásky Dietricha von Hildebranda (str. 19‒33)
Martin Cajthaml

Poznání a číslo u raných pythagorejců (str. 35‒50)
Antonín Šíma

Analogie dobra u Platóna a Aristotela (str. 51‒75)
Jakub Jinek

Texty

Ke vzniku pseudo-aristotelské nauky o analogii bytí (str. 77‒89)
Pierre Aubenque

Rozhovor

O jistých věcech se nemluví přímo (str. 91‒103)
Hans-Georg Gadamer, Jakub Čapek

Diskuse

Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce (str. 105‒114)
Jan Frei

Recenze

Hans-Georg Gadamer, Pravda a metoda (str. 115‒121) [plný text]
Jakub Čapek

Pierre Hadot, Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody (str. 122‒134) [plný text]
Eliška Luhanová

Jakub Jinek, Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz (str. 135‒143) [plný text]
Ota Gál

Maimonides, Výběr z korespondence (str. 144‒147) [plný text]
Pavel Sládek

Hannah Arendtová, Jewish Writings (str. 148‒154) [plný text]
Jakub Novák

Zprávy

Platón v Tokiu (str. 155‒157) [plný text]
Jakub Jinek

Zpráva z konference "Zotročení svobodou" (str. 158‒161) [plný text]
Josef Trnka

Za Milanem Mrázem (str. 162‒163) [plný text]
Aleš Havlíček