Reflexe 30

2006

Studie

Spinozův Theologicko-politický traktát: dějinná a srovnávací studie (str. 5‒27)
Pavel Bartošek

Je Morův spis Utopie utopický? (str. 29‒45)
Aleš Havlíček

Rétorika jako "kuchařství pro duši" (str. 47‒59)
Martin Cajthaml

Rozumí externalisté skeptikům? (str. 61‒76)
Jan Palkoska

Texty

O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní (str. 77‒97)
Benjamin Constant

Jak se Heidegger "dobral k Ereignis" (str. 99‒113)
Lázslo Tengelyi

Diskuse

Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka (str. 137‒143) [plný text]
Jakub S. Trojan

Poznámky k "zastavení" J. S. Trojana (str. 144‒148) [plný text]
Ladislav Hejdánek

Recenze

Raná romantika (str. 115‒118) [plný text]
Daniel Špelda

Ve věci "Heidegger" (str. 119‒127)
Aleš Novák

Thomas Rentsch, Heidegger und Wittgenstein (str. 128‒134) [plný text]
Ondřej Beran

"Klíčová slova" jako globální projekt - a také problém (str. 135‒136) [plný text]
Ladislav Hejdánek