Reflexe 20

1999

Studie

Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu (str. 1‒34)
Dieter Henrich

Rozmanitost názoru a předměty zkušenosti (str. 1‒33)
Jindřich Karásek

Kantův spis "K věčnému míru" (str. 1‒23)
Karl Jaspers

Konečný mír (str. 1‒11)
Pavel Kouba

Kantovo transcendentální založení mezinárodního práva (str. 1‒33)
Georg Picht

Texty

Oznámení o programu přednášek v zimním semestru 1765-1766 (str. 1‒12)
Immanuel Kant

Kantova reflexe "O vnitřním smyslu" (str. 1‒23)
Jiří Chotaš