Reflexe 43

2012

Studie

Rozum jako forma, emoce jako látka. Plútarchova teorie mravní ctnosti v De virtute morali (str. 3‒31)
David Machek

Figura nešťastného vědomí a mystická theologie Dionysia Areopagity (str. 33‒57)
Ota Gál

Mravní ctnost podle von Hildebranda se zřetelem k Aristotelovi (str. 59‒78)
Martin Cajthaml

Aspekty Kantova rozlišení syntetického a analytického soudu (str. 79‒100)
Hynek Janoušek

Texty

O povýšeném tónu, jenž nově zaznívá ve filosofii (str. 101‒115)
Immanuel Kant

Kantův text o povýšeném tónu ve filosofii (str. 116‒118)
Tomáš Koblížek

Diskuse

Jazyk a uznání (str. 119‒127)
Pavel Kouba

Recenze

Ladislav Hejdánek, Úvod do filosofování (str. 129‒137)
Tereza Matějčková

Jan Sokol, Etika a život (str. 138‒143)
Jakub Jirsa

Radim Brázda, Ethicum (str. 143‒150)
Jakub Jirsa

Marian Kuna, Etika a politika v perspektíve Alaisdara MacIntyra (str. 151‒155)
Vanda Kuběnová

Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs (str. 156‒162)
Vladimír Fišera

Jan Assmann, Religio duplex (str. 163‒170)
Jiří Hoblík

Zprávy

V útrobách zlatého býka (str. 171‒172)
Aleš Havlíček

Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana (str. 173‒175)
Karel Floss