Reflexe 19

1998

Zemřel Bohumír Janát (str. 0/1‒2)
Filip Karfík

Studie

Myšlení a úvahy o morálce: přednáška (str. 1/1‒26)
Hannah Arendtová

Být dobrý (str. 2/1‒30)
Peter Stemmer

Otázka možnosti mravní výchovy (str. 3/1‒17)
Jan Payne

Přirozenost duše a "přirozenost celku" v dialogu Faidros (str. 4/1‒20)
Karel Thein

Pojetí pravé rétoriky v dialogu Faidros (259e1-266c9) (str. 5/1‒26)
Karel Císař

Rabi řekl jménem Rabiho... (str. 6/1‒8)
Milan Lyčka

Potíže s autenticitou (II) (str. 7/1‒12)
Ivan Chvatík

Recenze

F. H. Jacobi, O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi (str. 8/1‒6)
Petr Urban