Reflexe 15

1996

Studie

Sbohem (str. 1‒5)
Jacques Derrida

Pobyt a bytí u Martina Heideggera II (str. 1‒23)
Ingeborg Schüssler

Spravedlnost jako uměřenost duše v dialogu Gorgias (str. 1‒14)
Aleš Havlíček

Víra (u) Václava Havla (str. 1‒22)
Milan Balabán

Texty

Božský tetraktys (str. 1‒14)
Vladimír Godár

Smysl smyslu (str. 1‒33)
Jiří Němec

Sakrální a profánní v hudbě (str. 1‒8)
Thrasybulos G. Georgiades

Recenze

Werner Beierwaltes, Eriugena, grundzüge seines denkens
Lenka Karfíková

Výzva přicházející skrze to, co je cizí
Volker Rühle

Rozvíjet nalézané rozpory
Michal Janata

Filosofický slovník
Jan Sokol

Seyla Benhabib, Selbst im Kontext der Moderne
Lucie Cviklová - Simon Krysl