Reflexe 31

2006

Studie

Fenomén, zkušenost a kritická reflexe (K problému "radikální fenomenologie") (str. 3‒18)
Ladislav Hejdánek

Aristotelés o panství: mezi Heideggerem a Gagarinem (str. 19‒44)
Jakub Jinek

Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi (str. 45‒60)
Martin Ritter

Quine a realismus (str. 61‒76)
Tomáš Marvan

Texty

Kantova formule obecného zákona (str. 77‒105)
Christine M. Korsgaardová

Recenze

Edmund Husserl, Ideje II: Fenomenologická zkoumání o konstituci (str. 107‒120)
Katarzyna Slowiková

Proč Gorgiás mluví (str. 121‒129)
Jakub Jirsa - Vojtěch Hladký

Descartes v současném zrcadle (str. 130‒139)
Milan Sobotka

Ernest Gellner O Wittgensteinovi (str. 144‒149)
Ondřej Beran