Reflexe 42

2012

Studie

Platón a básníci (str. 3‒23)
Veronika Konrádová

Siger z Brabantu a Tomáš Akvinský ve sporu o jednotu rozumu (str. 25‒41)
Miroslav Severa

Rousseauova (politická) epistemologie klamu (str. 43‒62)
Jan Maršálek

Texty

Metafyzika v člověku (str. 63‒79)
Maurice Merleau-Ponty

O bytí(ch) (str. 81‒103)
Gorazd Kocijančič

Recenze

Karel Novotný, O povaze jevů (str. 105‒110)
Tomáš Koblížek

David Peroutka, Aristotelská nauka o potencích (str. 111‒118)
Efrem Jindráček

František Šmahel, Život a dílo Jeronýma pražského (str. 119‒127)
Martin Dekarli

James Hankins (vyd.), Renesanční filosofie (str. 128‒131)
David Tomíček

Gilles Deleuze, Pusté ostrovy a jiné texty (str. 132‒138)
Jiří Soukup

Manfred Frank (vyd.), Husserl und die Philosophie des Geistes (str. 139‒148)
Hynek Janoušek

Zprávy

Filosofie sousedí s krásou. In memoriam Iva Tretery (str. 149‒155)
Věra Schifferová