Reflexe 51

2017

Studie

Duch a organismus. Schellingovy teze k pojmu ducha v Pojednání k výkladu idealismu vědosloví z let 1796–1797
Jindřich Karásek

Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku
Tereza Matějčková

Pojetí utrpení a zla v evoluční teorii Teilharda de Chardin
Františka Jirousová

K centrálnímu paradoxu Adornovy „minimální theologie“. Adornovo dílo jako kontemplativní eschatologie
Karel Hlaváček

Tři postavy současné fenomenologie ve Francii a otázka korelačního a priori
Petr Prášek

Texty

Praxe následování
Javier Gomá Lanzón

Mohou být emoce vnitřně morální?
Jakub Čapek

Diskuse

Odpověď Štěpánu Holubovi
Ladislav Kvasz

Recenze

Lenka Karfíková, Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem
S. Zajíček

Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování
M. Cíbik

Ondřej Lánský, Je třeba zavrhnout liberalismus?
M. Cíbik

Sarah Broadie, Nature and Divinity in Plato’s Timaeus
O. Krása

Zprávy

Pseudo-Aristotelian Texts in Medieval Thought, Mezinárodní konference, Cluj-Napoca, 28.–30. září 2016
Pavel Blažek