K centrálnímu paradoxu Adornovy „minimální theologie“ Adornovo dílo jako kontemplativní eschatologie

Karel Hlaváček

Text rozebírá náboženský prvek v díle Theodora W. Adorna. V návaznosti na Henta De Vriese přicházím s tezí, že Adornovo dílo je možné číst jako „minimální teologii“, s odvoláním na Martina Seela ale odmítám číst tuto teologii jako „negativní“, a interpretuji ji pozitivně jako „kontemplativní eschatologii“. Následně analyzuji paradox kontemplace, která znemožňuje jednání, a eschatologie, která se zdá vyžadovat radikální revoluční jednání. V protikladu vůči stávajícím interpretacím se pak snažím ukázat, že tento paradox Adornova není třeba opouštět, nýbrž ho lze nahlížet jako plodný.

K centrálnímu paradoxu Adornovy „minimální theologie“ Adornovo dílo jako kontemplativní eschatologie (PDF)