Reflexe 16

1996

Studie

Člověk a dějiny (str. 1‒12)
Karl Löwith

Historicismus, historie a figurativní obraznost (str. 1‒23)
Hayden White

Zkušenost dějin a dějinná zkušenost (str. 1‒14)
Volker Rühle

Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy (str. 1‒14)
Ivan Chvatík

Smysl ve světě a v dějinách (str. 1‒13)
Ladislav Hejdánek

Texty

Dějiny jako literatura - literatura jako dějiny (str. 1‒23)
Vladimír Biti

Lze založit filosofii dějin tropologicky? (str. 1‒12)
Herta Nagl-Docekal

Po cestách k věčnému míru (str. 1‒22)
Petr Bláha

Recenze

Stephan Otto, Rekonstruktion der Geschichte. Zur Kritik der historischen Vernunft, druhý díl
Volker Rühle