Reflexe 32

2007

Studie

Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana Patočky (str. 21‒41)
Filip Karfík

Fenomenologie bez Husserla. Od setkání k události (str. 43‒63)
Miroslav Petříček

Významy a vrtochy "Wesen", prakticky vzato (str. 65‒74)
Erazim Kohák

Kantova myšlenka praxe jako posledního účelu teoretického tázání (str. 75‒92)
Martin Ďurďovič

Texty

Dopisy Florence Weberové a Janine Pignetové o Chartě 77 (prosinec 1976 - únor 1977) (str. 5‒14)
Jan Patočka

Jan Patočka a Charta 77 (str. 15‒20)
Jan Sokol

Filosofická korespondence (1729-1730) (str. 105‒125)
George Berkeley ‒ Samuel Johnson

Rozhovor

Jsou židle stále židlemi, i když u toho nejsme? O Berkeleym, empirismu a ženách v novověké filosofii (str. 93‒103)
James Hill ‒ Margaret Athertonová

Diskuse

Továrna na budoucno. Kritika Hejdánkova pojetí "budosti" (str. 127‒133)
Lenka Karfíková

Pojetí "události" jako myšlenkového modelu (str. 134‒142)
Ladislav Hejdánek

Recenze

M. Heidegger, Identität und Differenz (str. 143‒147)
Aleš Novák

B. Waldenfels, Bruchlinien der Erfahrung (str. 148‒153)
Hynek Janoušek

Kritická hermeneutika, kulturální studia a demokratická politika (str. 154‒157)
Martin Šimsa

S. Sousedík, Identitní teorie predikace (str. 158‒164)
Karel Šebela