Reflexe 32

2007

Studie

Posmrtný život a nesmrtelnost podle Jana Patočky (str. 21‒41)
Filip Karfík

Fenomenologie bez Husserla. Od setkání k události (str. 43‒63)
Miroslav Petříček

Významy a vrtochy "Wesen", prakticky vzato (str. 65‒74)
Erazim Kohák

Kantova myšlenka praxe jako posledního účelu teoretického tázání (str. 75‒92)
Martin Ďurďovič

Texty

Dopisy Florence Weberové a Janine Pignetové o Chartě 77 (prosinec 1976 - únor 1977) (str. 5‒14) [plný text]
Jan Patočka

Jan Patočka a Charta 77 (str. 15‒20) [plný text]
Jan Sokol

Filosofická korespondence (1729-1730) (str. 105‒125) [plný text]
George Berkeley ‒ Samuel Johnson

Rozhovor

Jsou židle stále židlemi, i když u toho nejsme? O Berkeleym, empirismu a ženách v novověké filosofii (str. 93‒103)
James Hill ‒ Margaret Athertonová

Diskuse

Továrna na budoucno. Kritika Hejdánkova pojetí "budosti" (str. 127‒133) [plný text]
Lenka Karfíková

Pojetí "události" jako myšlenkového modelu (str. 134‒142)
Ladislav Hejdánek

Recenze

M. Heidegger, Identität und Differenz (str. 143‒147) [plný text]
Aleš Novák

B. Waldenfels, Bruchlinien der Erfahrung (str. 148‒153) [plný text]
Hynek Janoušek

Kritická hermeneutika, kulturální studia a demokratická politika (str. 154‒157) [plný text]
Martin Šimsa

S. Sousedík, Identitní teorie predikace (str. 158‒164)
Karel Šebela