REFLEXE 50

2016

Editorial (str. 3‒4)
Václav Němec

Studie

Český negativní platonismus: Rádl a Patočka (str. 5‒10)
Ladislav Hejdánek

Lidská práva a budoucnost (str. 11‒18)
Aleš Havlíček

Lékaři pomoz si sám (str. 19‒40)
Zdeněk Neubauer

Věčnost a čas podle Porfyriovy Sentence 44 (str. 41‒56)
Lenka Karfíková

Jiná prozřetelnost. Spor o identitu Órigenova protivníka ve spisu Proti Kelsovi (str. 57‒82)
Miroslav Šedina

Saadja Gaon a jeho hledání jistoty (str. 83‒95)
Milan Lyčka

Deixis a situace u Karla Bühlera (str. 97‒111)
Martin Pokorný

Člověk jako místo zjevnosti. K základům Heideggerovy filosofie Bytí a času a jeho myšlení po Kehre (str. 113‒144)
Jan Kuneš

Jan Patočka a problém filosofie dějin (str. 145‒172)
Filip Karfík

Rozhovor

Subjekt, nepředmětnost a čas (str. 173‒186)
Václav Němec ‒ Ladislav Hejdánek

Zprávy

Zdeněk Neubauer (1942–2016). Pokus o upřímný nekrolog (str. 187‒190)
Zdeněk Kratochvíl

Paradoxní čas filosofie výchovy Radima Palouše (str. 191‒196)
Daniel Kroupa

Za Jiřím Polívkou (str. 197‒199)
Stanislav Sousedík

Mimo rubriky

Sonety (str. 199‒200)
Jakub S. Trojan

Reflexe 50:Autoři čísla 50