REFLEXE 50

2016

Editorial (str. 3‒4)
Václav Němec

Studie

Český negativní platonismus: Rádl a Patočka (str. 5‒10)
Ladislav Hejdánek

Lidská práva a budoucnost (str. 11‒18)
Aleš Havlíček

Lékaři pomoz si sám (str. 19‒40)
Zdeněk Neubauer

Věčnost a čas podle Porfyriovy Sentence 44 (str. 41‒56)
Lenka Karfíková

Jiná prozřetelnost. Spor o identitu Órigenova protivníka ve spisu Proti Kelsovi (str. 57‒82)
Miroslav Šedina

Saadja Gaon a jeho hledání jistoty (str. 83‒95)
Milan Lyčka

Deixis a situace u Karla Bühlera (str. 97‒111)
Martin Pokorný

Člověk jako místo zjevnosti. K základům Heideggerovy filosofie Bytí a času a jeho myšlení po Kehre (str. 113‒144)
Jan Kuneš

Jan Patočka a problém filosofie dějin (str. 145‒172)
Filip Karfík

Rozhovor

Subjekt, nepředmětnost a čas (str. 173‒186)
Václav Němec ‒ Ladislav Hejdánek

Zprávy

Zdeněk Neubauer (1942–2016). Pokus o upřímný nekrolog (str. 187‒190) [plný text]
Zdeněk Kratochvíl

Paradoxní čas filosofie výchovy Radima Palouše (str. 191‒196) [plný text]
Daniel Kroupa

Za Jiřím Polívkou (str. 197‒199) [plný text]
Stanislav Sousedík

Mimo rubriky

Sonety (str. 199‒200)
Jakub S. Trojan