Saadja Gaon a jeho hledání jistoty

Milan Lyčka

Velký apologeta židovského náboženství Saadja Gaon (882-942) analyzoval ve své filosoficko-theologické Knize o víře a vědění příčiny, které způsobují pochybnosti ohledně náboženských pravd, a vytyčil základní principy správného a jistého poznání vůbec. V úvodním pojednání své práce pak stanovil, že k jeho dosažení je třeba souhry všech zdrojů poznání, kterými jsou smyslové nazírání, evidentní rozumové pravdy, logické rozvažování a hodnověrná (biblická a rabínská) tradice lidu Izraele.