Reflexe 46

2014

Studie

Duše jako vzduch. Její původ a význam (str. 3‒30)
Tomáš Vítek

Chápavost a představivost v geometrickém poznání v Descartových Pravidlech pro vedení rozumu (str. 31‒50)
Jan Palkoska

Teorie postulátů a rozumová víra (str. 51‒75)
Ondřej Sikora

Pojem Weltansicht v kontextu Humboldtovy filosofie jazyka (str. 77‒97)
Tomáš Koblížek

Texty

Hegelovské interpretace (str. 99‒122)
Jean Hyppolite

Jean Hyppolite, čtenář Hegela (str. 123‒127)
Tomáš Koblížek

Diskuse

Filosof na agoře za časů nevolnosti (str. 129‒144)
Ivan Blecha

Sebeklamné provinění aneb Případ Bankéře Bulstrodea napodruhé (str. 145‒157)
Petr Adámek

Recenze

Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (str. 159‒170) [plný text]
Pavel Hobza

Jiří Pechar, Otázky Nietzschova myšlení (str. 171‒179) [plný text]
Robert Roreitner

Jan Assmann, Panství a spása. Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě (str. 180‒185) [plný text]
Milan Hanyš

Sandra Lapointe, Bolzano's Theoretical Philosophy (str. 186‒192) [plný text]
Hynek Janoušek