Reflexe 07-08

1992

Studie

Interview I (str. 1‒20)
Karl R. Popper

Kontemplace podle Augustina (str. 1‒32)
Lenka Karfíková

Pojetí moci u Augustina (str. 1‒22)
Jakub S. Trojan

Existenciální pojem vědy (str. 1‒7)
Jiří Michálek

Antifatální kérygmartická myšlenka exodu ve starozákonní a novozákonní bibli (str. 1‒13)
Milan Balabán

O bytnosti vědění: Platónův Theaitétos (str. 1‒7)
Aron Ronald Bodenheimer

Duchovní cvičení a "křesťanská filosofie" (str. 1‒18)
Pierre Hadot