Reflexe 21

2000

Studie

Text a interpretace (str. 5‒35) [plný text]
Hans Georg Gadamer

Co znamená ve filosofii rozumět. K pojetí hermeneutiky u Heideggera (str. 37‒45) [plný text]
Günther Figal

Pojetí fenoménu u Eugena Finka (str. 46‒62) [plný text]
Jakub Čapek

Hegelovy rukopisy frankfurtského období (1797-1800) (str. 63‒84) [plný text]
Milan Sobotka

Sókratova podivnost (str. 85‒106) [plný text]
Marína Barabas

Texty

Nietzsche: Zrození tragédie (str. 107‒121) [plný text]
Günther Wolfhart

Gilgameš a Jákob (str. 123‒132) [plný text]
Milan Balabán

Recenze

J. Szaif, Platons Begriff der Wahrheit (str. 133‒140) [plný text]
Štěpán Špinka

Diogenes Allen, Filosofie jako brána k teologii (str. 141‒144) [plný text]
Pavel Keřkovský