Reflexe 21

2000

Studie

Text a interpretace (str. 5‒35)
Hans Georg Gadamer

Co znamená ve filosofii rozumět. K pojetí hermeneutiky u Heideggera (str. 37‒45)
Günther Figal

Pojetí fenoménu u Eugena Finka (str. 46‒62)
Jakub Čapek

Hegelovy rukopisy frankfurtského období (1797-1800) (str. 63‒84)
Milan Sobotka

Sókratova podivnost (str. 85‒106)
Marína Barabášová

Texty

Nietzsche: Zrození tragédie (str. 107‒121)
Günther Wolfhart

Gilgameš a Jákob (str. 123‒132)
Milan Balabán

Recenze

J. Szaif, Platons Begriff der Wahrheit (str. 133‒140)
Štěpán Špinka

Diogenes Allen, Filosofie jako brána k teologii (str. 141‒144)
Pavel Keřkovský