Reflexe 29

2005

Studie

Konstitutivní rysy Platónova Timaia (str. 5‒26)
Martin Ritter

Nesmrtelná psyché a putující daimón (str. 27‒58)
Hynek Bartoš

Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středověku (str. 59‒84)
Marek Otisk

Rilke, Klee a petrklíče (str. 85‒108)
Aleš Novák

Texty

Ilias neboli Báseň o síle (str. 109‒132)
Simone Weilová

Recenze

Dva příspěvky k systematické fenomenologii (str. 133‒139)
Martin Pokorný

P. Kontos, L'action morale chez Aristote. Une lecture phénoménologique et ses adversaires actuels (str. 139‒148) [plný text]
Jakub Čapek

A. Koyré, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru (str. 149‒154)
Hynek Janoušek

Nevytěž(itelné)ené bohatství Husserlovy Krize (str. 155‒164)
Michal Andrle