Lidská práva a budoucnost

Aleš Havlíček

Text si klade dva cíle, jednak kriticky zhodnotit a důkladně přehodnotit dosavadní ideologické založení myšlenky lidských práv jako práv přirozených, a jednak se pokusit vyjasnit předpoklady pro nové založení myšlenky universálních a nezcizitelných lidských práv na jistějším teoretickém základě.