Poznámka 11

J. S. Trojan, Idea lidských práv v české duchovní tradici, str. 231; srv. L. Hejdánek, Lidská práva a filosofie, str. 152–153; O potřebě nového filosofického založení myšlenky lidských práv (separát, 2001).