Poznámka 1

Srv. Thúkydidés, Hist. V,85–111 (česky: Dějiny peloponéské války, přel. V. Bah­ník, Praha 1977, str. 348–354).