Český negativní platonismus Rádl a Patočka

Ladislav Hejdánek

Autor ukazuje, že jedním z hlavních zdrojů inspirace Patočkova projektu „negativního platonismu“ byl Emanuel Rádl. Ryzí apel transcendence či „čistá nadpředmětnost“ Ideje, jež Patočka staví oproti „reálnému universu“ a jeho „předmětům“, jsou inspirovány pojetím ideje v Rádlově Útěše z filosofie. Když Patočka později nahrazuje pojem ideje termínem „pravda“ (v typickém spojení „život v pravdě“), opět navazuje na pojetí pravdy jako nepředmětné výzvy či ryze nepředmětného apelu, které je charakteristické pro českou myšlenkovou tradici a které našlo své filosofické vyjádření právě u Rádla.