Pojetí utrpení a zla v evoluční teorii Teilharda de Chardin

Františka Jirousová

Tématem článku je pojetí utrpení a zla v křesťanské evoluční teorii Teilharda de Chardin. Původ utrpení a zla je dán do souvislosti s evoluční fází transformace a chaosu. Cílem článku je vyjasnit Teilhardův názor, že smrt a disharmonie jsou ve vesmíru přirozené a dokonce mohou mít pozitivní evoluční roli, zlo naopak přirozené není, vzniká až z nezvládnuté fáze transformace, jeho hlavním motivem je strach a pocit ponížení a důsledkem je narušení vztahů. V závěru je vyloženo Teilhardovo pojetí kříže jako symbolu evoluce.

Pojetí utrpení a zla v evoluční teorii Teilharda de Chardin (PDF)