Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana

Filipi Pavel

V pondělí 13. května se v kavárně Marathón konala oslava pětasedmdesátých narozenin dvou zakládajících členů nakladatelství Oikúmené, Ladislava Hejdánka (10. 5. 1927) a Jakuba Trojana (13. 5. 1927). Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za drobnou i větší práci v nakladatelství a popřáli pevné zdraví a dostatek filosofických nápadů.

Gerontokracie

Ladislavu Hejdánkovi a Jakubu Trojanovi k narozeninám

Pavel Filipi

Geronto-kracie, šepot jde fakultou, geronto-kracie.
Jedni ji vítají, druhým již krev pije.
Kam kráčí fakulta a vlastně čí je,
když vládu drží (ač by se jí vzdali,
jen kdyby bylo komu) ti z nás, jejichž šíje
již cítí, že se léta málí?

Ještě ne duchové, snad muži ještě stále
(o dámě jediné snad raděj pomlčíme)
plíží se fakultou, kroky ještě přímé,
však trochu schýleni. Ale víme,
že zjevují se zcela nenadále,
kde o nich ani netušíme.

Trojan a Hejdánek a Smolík s Hellerem,
Pokorný, Balabán – nevynech Filipiho! –:
Každý z nich za sebou ctihodné má dílo.
Sloupové pamětní a toho, co zde bylo
strážcové paměti s nastalým večerem.

Hlas raděj zvyšuj, chceš-li dojít sluchu,
záhadu s kompjútrem vylož mu třikráte,
nezlob se, že se ptá po čtvrté, popáté
nahoru dolů, odpředu, zezadu.
Mladému sluší trpělivost duchu.
On si tě zítra pozve zas na radu.

Gerontokracie?

Když jde o Hejdánka, není třeba bát se,
není třeba bát se, když jdeš s Trojanem.
Kdysi v šťastné chvíli nad ránem,
když den se už lámal do noci
rozkryli ten mýtus, našli klíč k té látce
prostinký jako konec pohádek:

GERONTA nepředmětně chápe Hejdánek

a Trojan v KRATEIN výraz bezmoci.