Poznámka 1

Uveřejňovaný článek je výňatkem z úvodních kapitol rozsáhlejší práce, která je věnována interpretaci Platónovy dialektiky u H.-G. Gadamera a J. Stenzela. Vlastní text byl pro účely časopiseckého vydání upraven pouze v nezbytné míře, vypuštěny byly kapitoly věnované srovnání Gadamerovy interpretace s platónskými interpretacemi J. Patočky o Gadamerově diskusi s J. Derridou a významnou měrou byl omezen poznámkový aparát. Z těch, kdo tím či oním způsobem přispěli k sepsání této práce, by její autor chtěl na tomto místě poděkovat alespoň Dr. Lence Karfíkové a Dr. Filipovi Karfíkovi.