Poznámka 106

V tomto mnohoznačném obratu Gadamer spatřuje nejenom jádro své vlastní hermeneutiky, nýbrž také původní motiv Husserlovy fenomenologie (viz GW, X, str. 71), Heideggerovy „jedné cesty“ uskutečňující se v mnohých cestách (viz studii Der eine Weg Martin Heideggers, in: GW, III, str. 417–430), ale také Derridovy dekonstrukce.