Poznámka 123

Idea Dobra, str. 25. „Neboť ,Jedno‘ jistě není Plótinovo Jedno, které je jediným jsoucnem a ,nadjsoucnem‘, nýbrž je tím, co vždy pomáhá mnohosti stát se stavem jednoty.“ (Tamt.)