Poznámka 125

Specifickým problémem by pak bylo, pokusit se takový výklad skloubit s Platónovým přesvědčením o dvojí, zásadně odlišné „skrytosti“ filosofa a sofisty, jak ji líčí v dialogu Sofistés (254a).